مکالمه انگلیسی

مکالمه انگلیسی

کلاس های مکالمه ی فشرده:
این سری از کلاس ها، برای آن دسته از زبان آموزانی توصیه می شود که…
مدرس زبان

دوره های تربیت مدرس

موسسه زبان بین الملل با بهره گیری از اساتید با تجربه و بنام در عرصه آموزش، در تلاش است تا با …
مدرس زبان

انگلیسی برای اهداف خاص

جهان امروز با وجود شبکه های اجتماعی گسترده نظیر Facebook, Skype,… روز به روز به اجت…
مدرس زبان

مکالمه در مکان های خاص

دوره های انگلیسی در مکان های خاص مختص ۲ گروه از زبان آموزان گرامی می باشد.
زبان آ…